Framtida språket

Under all denna tid har språket utvecklats, men frågan är om utvecklingen kommer ta stopp eller om den kommer fortsätta? Svaret är att så länge vi människor utvecklas kommer även språket göra det. Språket utvecklas även med tekniken och samhället, för när nya idéer skapas måste även ord göra det.

Som du tidigare läst har svenskan lånat ord från andra länder, och det gör vi fortfarande. Inom vetenskapen har det här faktiskt ett ord, det heter prestigespråk. Det betyder att andledningen varför vi lånar från vissa språk är för att vi ser dem som förebilder. Så just därför har vi genom historien tagit av de länder som haft hög status och makt. Frågan är om det är dåligt att ta in från andra språk? Idag lånar vi ju mycket ord från USA, men kan engelska språket ta över vårat i framtiden? Enligt språkforskare så är svenskan inte hotad, för språket utvecklas men försvinner inte. Idag är inte USA det enda landet som påverkar oss, utan vi har även tagit ord från andra länder. Några exempel är:

  • Len – kompis (turkiska)
  • Yalla – kom igen/skynda (arabiska)
  • Aina – polis (turkiska)
  • Abo – kolla, wow, häftigt (turkiska)

Hen och en för ett mer könsneutralt språkbruk

2012 kunde vi hitta två nya ord i våra medier, närmare bestämt två nya pronomen, hen och en:

  • Hen är ett könsneutralt personligt pronomen, detta är som ett annat ord för hon och han, men som anses vara mer likvärdigt.
  • En är ett neutralt pronomen och detta skulle användas istället för man.

Det finns två tillfällen då vi har användning av ordet hen. Den första situation är då vi inte vet personens kön. Detta skulle göra att vi skulle slippa krånglet med han eller hon och vi skulle i stället kunna kalla personen för hen. Den andra situationen är när en person inte känner sig trygg i sitt kön. Idén om att skapa ett könsneutralt pronomen kom första gången på 1960-talet men slog aldrig igenom, utan ordet har fått uppmärksamhet och genomslag under de senaste året.

Idén om att byta ut man är inte heller en ny idé utan kom på 1970-talet. Man anses vara ett sexistiskt pronomen, och därför vill vi få ett mer neutralt pronomen.

Hur vi tror vårt språk kommer se ut

Eftersom språket konstant förändras kommer ju inte språket se likadant ut om kanske hundra år. Frågan är vad som kommer påverka oss? Vi tror att engelskan kommer påverka oss ännu mer än vad den redan har, men att den senare börjar avta. För idag ser vi hur USA inte har lika mycket makt som förr, och ekonomiskt så har de tappat rejält. I framtiden kommer kanske ett nytt land att få världsmakten och då kanske vi får ett nytt prestigespråk. Ett nytt land med en växande ekonomi kanske tar över handeln och vi länder får ny inspiration och förebilder. Kina är ett land med en snabb växande befolkning och makt. Enligt språkrådet talas kinesiska av 845 miljoner talare och ligger etta på listan: Vilka är de största språken i världen? Därför tror vi att Kina kommer bli ett av de länderna som får större makt och också därför ett större inflytande på svenska språket.

En annan sak som vi tror kommer påverka det svenska språket är minoritetsspråken. Sverige idag består av en salig blandning av olika folkgrupper. Här lever nu människor från olika länder och världsdelar, med olika kulturer och språk. I framtiden kanske vi börjar ta del av varandras språk och kulturer mer än idag, vilket kanske kommer leda till ett mer blandat samt enat folk.  Då kanske ord från språk som arabiskan, syriskan och turkiskan är i vår vardag.

Vi tror också att språket kommer utvecklas mycket på grund av utvecklingen av nya saker som teknik och liknande. När innehållet av olika saker blir mer avancerade kommer det behöva nya namn, ord som redan finns kommer få någon annan betydelse och en del ord som vi använder idag kommer försvinna, bli ersatta.

Annonser